A technikai elemzés alapjai

tőzsde technikai elemzés: A tőzsde technika elemzés egy nagyon összetett, szerves vizsgálatot jelent, mely során meghatározzuk az aktuális trendet, az aktuális trend idősíkját. Ezt követően a tőzsde technikai elemzés részeit képező technikák kombinációjával stratégiát építünk. Figyelembe vesszük a trendelemzés, a támasz ellenállás szabályait. Megfigyeljük az ár és gyertya alakzatokat és technikai indikátorok segítségével megerősítéseket keresünk. Kezdő tőzsdecápák mindenképpen tartsák be ezeket a szabályokat. Tudnunk kell, hogy a technikai elemek kombinálása vezethet ahhoz, hogy az adott elemek egymást megerősítik, egymást elgyengítik, vagy esetleg egymást semlegesítik. Ezért fontos a technikai elemek helyes kombinálása és hiererchiájának figyelembe vétele. E szerint kombinálhatjuk őket időtávok szeritn, piacokra kivetítve, kereskedési stílus és használhatóság szerint. Ha mindezt megtettük akkor is ajánlatos megosztani a kockázatot, vagyis a befektetést nem egyetlen, hanem több értékpapírba elhelyezni. Ezt diverzifikációnak nevezzük. Mindamellett hogy csökkenti, illetve elosztja a kockázatot, hosszú távon hatékony, stabil hozammal kecsegtet bennünket. Természetesen ez több energiát is igényel, illetve több a kiadásunk is diverzifikált stratégiánkkal. Bátrabbak egyetlen, vagy néhány istrumentumban helyezik el a tőkéjüket, a kiemelkedő hozamok reményében. Ezt koncentrációnak nevezzük. Ez a fajta kereskedési stílus sokkal nagyobb tőzsde technika elemzést és fundamentális elemzést igényel a magas kockázata miatt. Előnye a magasabb hozam lehetősége és az, hogy kisebb instrumentumot kevesebb energiaráfordítással is folyamatosan nyomon lehet követni, valamint kisebb tőkével is remekül működik. Kereskedéseink során mindig emlékezzünk a Dow elméletre, miszerint az árakban minden tükdöződik, abban az igazság jut kifejezésre. Éppen ezért a helyes trend elemzés a tőzsde technikai elemzés tartó pillére. Ezen belül figyelemmel kell lennünk arra, hogy a trendek három idősíkon uralkodnak egyszerre, egymás mellett. Vizsgáljuk meg a hosszú távú, közép távú és rövidtávú trendeket egyaránt. Legyünk figyelemmel arra, hogy mindhárom idősíkon a forgalmi adatok megerősítik a trendet. A trendeket másként is megfigyelhetjük, például az Elliott hullám elmélete szerint. Az elmélet szerint minden piaci mozgás 8 hullámból álló cuklust foglal magába, amiből 5 egy nagyobb trendbe illeszkedő, azzal megegyező irányú, három hullám pedig a trenddel ellentétes. Növekvő piacon ez az 5-3-as hullám jelöl egy kereskedési ciklust. Az öt hullámos növekvő trendet impulzus trendnek, a három hullámból álló csökkenő részt pedig ellentrendnek nevezzük. Ebből a rövidke ízelítőből is látszik, hogy a tőzsde technikai elemzés mennyire komplex folyamat. Kellő tudás és gyakorlat nélkül a tőzsdei kereskedésben nem érhetünk el jelentős eredményeket.

Köszönjük, hogy meglátogatta tőzsde technikai elemzés weboldalunkat, nagyra értékeljük, folytassa a böngészést.

Képek


Oldalak

    Képek


    Oldalak